Số lượng bàn chính thức từ 10 bàn đến 15 bàn

1 Trang trí bàn gallery
2 Hoa tươi đặt bàn ăn
3 Menu đặt bàn ăn
4 Bong bóng trang trí
5 Liễn ký tên + Bút uyên ương
6 Trang trí nội dung sân khấu
7 Đá khói
8 Pháo kim tuyến
9 Ăn nhẹ CD & CR
10 Bánh Cưới (04 giả 01 thật)
11 Rượu Champange
12 Bia Budweser ( 10 lon)

Số lượng bàn chính thức từ 15 bàn đến 20 bàn

13 Mc nghi thức

Số lượng bàn chính thức từ 21 bàn đến 25 bàn

14 Khánh tiết đón khách ( 6 nhân viên)

Số lượng bàn chính thức từ 26 bàn đến 30 bàn

15 Âm thanh - Organe

Số lượng bàn chính thức từ 31 bàn đến 35 bàn

16 Máy chiếu

Số lượng bàn chính thức từ 36 bàn đến 40 bàn

17 Backdrop sân khấu

Số lượng bàn chính thức từ 41 bàn đến 45 bàn

 18 Pháo sáng
19 Ca sĩ 2 bài

CÁC DỊCH VỤ KHÔNG THU PHÍ

1 Khăn bàn, áo + nơ ghế
2 Thảm đỏ lối dẩn
3 Giá để hình CD & CR
4 Cổng hoa (giả)
5 Tháp ly Champage
6 Âm thanh phát biểu
7 Phục vụ nữ
8 Phục vụ nam
9 Điều hành tiệc