Dành cho khách đặt tiệc từ 03 bàn đến 05 bàn

1 Trang trí bàn gallery
2 Hoa đặt bàn ăn
3 Menu đặt bàn ăn
4 Bong bóng trang trí
5 Trang trí ND sân khấu
6 Âm thanh karaoke
7 Bia Budweser

Dành cho khách đặt tiệc từ 06 bàn đến 10 bàn

8

Cổng bong bóng 

9 Bánh kem sinh nhật

Dành cho khách đặt tiệc từ 11 bàn đến 15 bàn

10 Chú hề nặng bong bóng bay

Dành cho khách hàng đặt tiệc từ 16 bàn đến 20 bàn

11 MC nghi thức

Dành cho khách hàng đặt tiệc từ 21 bàn đến 25 bàn

12 Màn chiếu

Dành cho khách hàng đặt tiệc từ 26 bàn đến 30 bàn

13 Trang trí bong bóng bay

Dành cho khách hàng đặt tiệc từ 31 bàn đến 35 bàn

14 Backdrop sân khấu

Dành cho khách hàng đặt tiệc từ 36 bàn đến 40 bàn

15 Quản trò thiếu nhi

CÁC DỊCH VỤ KHÔNG THU PHÍ

1 Áo, nơ ghế + khăn bàn ăn
2 Giá để hình
3 Bảng đón cổng chào
4 Phục vụ nữ
5 Phục vụ nam
6 Điều hành tiệc