thuc uong ruou bia

Quý khách mang rượu, bia, thức ăn từ bên ngoài vào sử dụng, Nhà Hàng tính phụ thu:
Rượu Mạnh - 350.000đ/chai
Rượu Nhẹ - 180.000đ/chai
Bia, Nước Ngọt - 120.000đ/thùng
Thức Ăn (tùy từng loại) - 300.000đ - 350.000đ/kg