ca phe

Sữa ( Đá/Nóng )
Cacao ( Đá/Nóng )
Socola ( Đá/Nóng )
Sữa Tươi ( Đá/Nóng )
Lipton, Sữa ( Đá/Nóng )
Bắc ( Đá/Nóng )
Gừng Nóng
Chanh ( Đá/Nóng )