Đút Lò
Trộn Xà Lách
Sốt Dâu Tây/Chanh Dây

Nướng B.B.Q
Beefsteak
Sốt Tiêu Đen/Xanh

Áp Chảo
Nướng Kiểu Nga