cac mon goi

GỎI

Nấm Nam Bộ
Bò Bóp Thấu
Lươn Bắp Chuối
Bắp Bò Rau Thơm
Củ Hủ Dừa Tôm Thịt
Bồn Bồn Tôm Thịt
Ngó Sen Tôm Thịt
Tiến Vua Tôm Thịt
Sò Huyết Thái Lan
Hải Sản Thái Lan

NỘM

Hến
Bò Ngũ Sắc
Su Hào Khô Bò
Đu Đủ Khô Bò