Tiết Canh
Wasabi
Nướng

Tiết Canh
Wasabi
Nướng

Nướng
Cháy Tỏi/Tiêu
Hấp Bia/Dừa

Hấp Bia/Dừa
Nướng Muối Ớt
Cháy Tỏi/Tiêu

Nướng
Hấp Bia/Dừa
Cháy Tỏi/Tiêu

Wasabi
Nướng
Nướng Muối Ớt

Nướng
Hấp
Cháy Tỏi/Tiêu

Nướng
Hấp Bia/Dừa
Cháy Tỏi/Tiêu

Nướng
Hấp Bia/Dừa
Cháy Tỏi/Tiêu

Wasabi
Hấp HongKong
Chưng Tương

Wasabi
Hấp HongKong
Chưng Tương

Wasabi
Hấp HongKong
Chưng Tương

Wasabi
Hấp HongKong
Chưng Tương

Wasabi
Hấp HongKong
Chưng Tương

Wasabi
Hấp HongKong
Nướng Muối Ớt

Wasabi
Nướng
Fillet Steak

Lòng Xào Mướp
Nướng Muối Ớt
Hấp HongKong

Đặc Biệt : NẤU HOA CHUỐI MẺ
Nướng Muối Ớt
Chiên Giòn

Đặc Biệt : NHÚNG MẺ BẠC HÀ
Nướng Muối Ớt
Nướng Lá Lốt

Nướng Lá Lốt
Nướng Muối Ớt
Nướng Riềng Mẻ